Business Team

PRO Badanie satysfakcji pracowniczej

Business Meeting

Audyt wewnętrzny satysfakcji pracowniczej

Badanie polegające na sprawdzeniu
satysfakcji z pracy.  Zrobimy audyt wśród
pracowników Twojej firmy lub Twojego zespołu
odnośnie ich motywacji do pracy, zbierzemy
informacje co ich rozprasza, co chcieli by usprawnić,
co można by było poprawić. Badania pokazują, że zadowolone zespoły są wielokrotnie wydajniejsze
od tych, w których satysfakcja z pracy jest niska.

JAKIE KORZYŚCI WNOSI BADANIE

POPRAWA WYDAJNOŚCI ZESPOŁU

Dzięki zrozumieniu potrzeb swoich pracowników będziesz w stanie podjąć działania, które polepszą efektywnosć zespołu. Po zebraniu opinii Twoich pracowników, zespół letspro w ramach audytu zaproponuje możliwe rozwiązania i propozycje do wdrożenia w celu poprawy działań zespołu.

BUDOWANIE LOJALNOŚCI PRACOWNIKÓW

Słuchając swoich pracowników i podnoszenie zmian spowoduje, że pracownicy zauważą, że ich zdanie jest szanowane. W konsekwencji spowoduje to lepsze przywiązanie się do firmy a co za tym idzie zmniejszy rotacje w zespole.

POLEPSZENIE ATMOSFERY W PRACY

Działania, które podejmiemy w ramach badania mają na celu zbadanie obecnej atmosfery w pracy i w razie potrzeby uzdrowienia jej. Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i opartej na wartościach przełoży się na atmosferę wzrostu i wzajemnego rozwijania się.